ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation

You may find the vacancy text in Dutch at the bottom of the page

ITEA Junior project coordinator

32-40 hours/week (m/f)

Download the vacancy in PDF

ITEA is a European research programme that facilitates international R&D projects in the field of software innovation. ITEA helps organisations find the right partners for their innovative research projects, supports and coaches the projects and maintains a good relationship with national government agencies, which provide funding to these projects.

The ITEA programme is supported by the ITEA Office, which consists of an international team of 12 employees.

To strengthen our team, we are looking for a Junior project coordinator (32-40 hours a week) with a strong hands-on mentality, who can work well in a team but also individually. ITEA’s office is located on the High Tech Campus in Eindhoven and the main language is English.

Responsibilities

The Junior project coordinator works closely with two Programme coordinators and supports the different ITEA stakeholders (e.g. ITEA project partners, funding agencies, ITEA Board companies), mainly through our own customised web portal. In addition, (s)he is responsible for the documentation and administrative processes to support the Program Coordination management.

A suitable candidate has excellent organisational and communication skills, and a keen eye for detail. (S)he should be able to work in a dynamic, international environment and provide practical solutions to the ITEA stakeholders.

Tasks

Main tasks include:

 • Supporting the project partners and funding agencies
 • Preparing and processing documentation regarding submitted and ongoing projects
 • Supporting and processing the project progress reports and evaluations
 • Supporting ITEA web portal users
 • Managing and processing the project information on the ITEA web portal and database
 • Updating funding status for ongoing ITEA projects
 • Performing statistical analyses and providing data overviews
 • Supporting the invoicing process

Job requirements

You have excellent skills in:

 • Supporting multi-stakeholder projects
 • Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint)
 • Supporting business processes and ensuring coherence with internal & external stakeholders
 • Structured, multidisciplinary (team)work

Your profile:

 • Higher vocational education degree (HBO)
 • Minimum 1-3 years of work experience in coordinating processes
 • Willing to travel internationally a few times a year, when permitted again (within Europe)
 • Excellent command of the English language (spoken and written)
 • Good knowledge of the Dutch language (pre)
 • Independent and proactive work attitude
 • Eye for detail
 • Excellent organisational and communication skills
 • Excellent interpersonal and intercultural skills

What we provide:

 • Dedicated, dynamic and motivated team
 • Inspiring international and innovative working environment
 • Partial flexibility regarding working from home
 • Market competitive salary and excellent conditions

Contact information

Interested in the position of ITEA Junior project coordinator? Send your resume and motivation letter by 18 August at the latest to ITEA Office director Jan Jonker at info@itea4.org.

Acquisition by recruitment agencies, in response to this vacancy, is not appreciated.

 
 

ITEA Junior project coordinator

32-40 uur/week (m/v)

Download de vacature in PDF

ITEA is een Europees onderzoeksprogramma dat internationale R&D projecten op het gebied van software innovatie faciliteert. ITEA helpt organisaties bij het vinden van de juiste partners voor hun innovatieve onderzoeksprojecten, ondersteunt en coacht de projecten en onderhoudt een goede relatie met nationale overheidsinstanties, die subsidies verstrekken aan deze projecten.

Het ITEA programma wordt ondersteund door het ITEA Office dat bestaat uit een internationaal team van 12 medewerkers.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Junior project coordinator (32-40 uur per week) met een sterke hands-on mentaliteit, die goed in teamverband maar ook individueel kan werken. Het ITEA kantoor is gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven en de voertalen zijn Engels en Nederlands.

Verantwoordelijkheden

De Junior project coördinator werkt nauw samen met twee programmacoördinatoren en ondersteunt de verschillende ITEA stakeholders (bijv. ITEA projectpartners, subsidieverleners, ITEA Board bedrijven), voornamelijk via een eigen, op maat gemaakte web portal. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de documentatie en administratieve processen ter ondersteuning van het Programme Coordination management.

Een geschikte kandidaat heeft uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden, en een scherp oog voor detail. Hij/zij moet kunnen werken in een dynamische internationale omgeving en praktische oplossingen kunnen bieden aan de ITEA stakeholders.

Taken

Hoofdtaken zijn onder meer:

 • Ondersteunen van de projectpartners en subsidieverleners
 • Voorbereiden en verwerken van documentatie mbt ingediende en lopende projecten
 • Ondersteunen en verwerken van de projectvoortgangsrapportages en -beoordelingen
 • Beheren en verwerken van de projectinformatie/data op de ITEA web portal en database
 • Bijwerken van de subsidiestatus voor alle lopende ITEA projecten
 • Uitvoeren van statistische analyses en het verstrekken van data-overzichten
 • Ondersteunen van het facturatieproces

Functie-eisen

Je beschikt over uitstekende vaardigheden in:

 • Ondersteuning van multi-stakeholder projecten
 • Microsoft Office (Word, Excel en PowerPoint)
 • Ondersteuning van bedrijfsprocessen en zorgdragen voor samenhang tussen interne & externe stakeholders
 • Gestructureerd, multidisciplinair (team)work

Jouw profiel:

 • Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 • Minimaal 1-3 jaar werkervaring in het coördineren van processen
 • Bereid om een paar keer per jaar internationaal te reizen, wanneer de situatie dit weer toelaat (binnen Europa)
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal (gesproken en geschreven)
 • Goede kennis van de Nederlandse taal (pré)
 • Zelfstandig en proactieve werkhouding
 • Oog voor detail
 • Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • Uitstekende interpersoonlijke en interculturele vaardigheden

Wat bieden wij:

 • Toegewijd, dynamisch en gemotiveerd team
 • Inspirerende internationale en innovatieve werkomgeving
 • Gedeeltelijke flexibiliteit met betrekking tot thuiswerken
 • Marktconform salaris en uitstekende voorwaarden

Contactgegevens

Ben je geïnteresseerd in de functie van Junior project coordinator? Stuur dan je CV en motivatiebrief uiterlijk 18 augustus naar ITEA Office director Jan Jonker via info@itea4.org.

Acquisitie door wervingsbureaus, naar aanleiding van deze vacature, wordt niet op prijs gesteld.