ITEA is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA is the Eureka Cluster on software innovation
09 March 2020 · Source: High Tech Software Cluster · Download PDF

Voortdurend optimaliseren van machines zonder productieverlies

Het High Tech Software Cluster combineert de expertise van zijn leden om machines in de productie up-to-date te houden door continu geoptimaliseerde software-updates voor deze productiemachines mogelijk te maken. De beste software technologieën op het gebied van low-code, digitale twinning, big data en kunstmatige intelligentie zijn op unieke wijze met elkaar verbonden om machines duurzaam te optimaliseren. Deze ontwikkeling is ongekend in de productie-industrie en leidt tot de “Factory of the Future” met duurzame hardware en continu geoptimaliseerde software.

Software-update machine

Het installeren van software-updates is gebruikelijk voor veel producten. Of het nu gaat om een smartphone of een Tesla, bijna iedereen installeert regelmatig software-updates. Toch is het installeren van een software-update op een productiemachine vandaag de dag uitzonderlijk. Zo’n machine is zo specifiek ontworpen dat het updaten veel maatwerk en verkenning vergt, waardoor dit zeer tijdrovend is en moeilijk foutloos uit te voeren. Het gevolg is dat een productiemachine voor een onvoorspelbare periode kan uitvallen of later kan falen, wat kan leiden tot ontevreden klanten.

In de praktijk worden machines daarom zelden geüpdatet, maar worden ze uiteindelijk volledig vervangen door nieuwe machines. Dit vergt telkens een enorme investering in geld, tijd en energie en vormt een belemmering om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en de wereldwijde flexibiliteit van de marktvraag.

ITEA 3-innovatieprogramma

Een consortium van High Tech Software Cluster (HTSC) leden hebben een ITEA 3 projectvoorstel gekregen. ITEA 3 is een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten. Het programma helpt bedrijven hun internationale concurrentiepositie te versterken.

High Tech Software Cluster leden

De ITEA 3-financiering die aan het HTSC-consortium is toegekend, is gericht op het vermogen om machines voortdurend te verbeteren door middel van geverifieerde en gevalideerde software-updates op basis van operationele machinegegevens en kunstmatige intelligentie. Het consortium bestaat uit High Tech Software Cluster lid Cordis Automation, die optreedt als consortiumcoördinator, samen met de clusterleden KE-works en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), kennisinstituut TNO en industriepartners Additive Industries en Lely Industries.

Het innovatieprogramma ondersteunt de consortiumleden bij de verdere ontwikkeling van een scala aan innovatieve technologieën met een totaal projectbudget van 5 miljoen euro over een periode van 3 jaar. Cordis Automation heeft een low-code platform voor besturingssoftware, KE-works levert haar product lifecycle management platform, de TU/e voegt formele verificatietechnologie toe, TNO voegt kunstmatig intelligente en andere algoritmetechnologieën toe. Industriepartners Additive Industries en Lely Industries leveren de use-cases en zullen de technologie-combinatie gebruiken om hun machines continu te kunnen verbeteren door middel van software-updates.

Benno Beunting
"Ik ben erg enthousiast over dit ontwikkelingsproject en de bijdrage van onze Cordis SUITE. Het project is gebaseerd op de beste softwaretechnologieën, van low-code tot kunstmatige intelligentie. Zodra we deze stap hebben voltooid, staat de deur open voor machinebouwers om updates van de machinesoftware aan te bieden in de vorm van een servicecontract. Foutloos en zonder productiestoringen. Deze samenwerking zal een verschil maken in de internationale concurrentiepositie in de productie-industrie."
– Benno Beuting, Cordis Automation

Softwaretechnologieën

Om een continue verbetering van de machines door middel van software-updates mogelijk te maken, is het noodzakelijk om een aantal hightech softwaretechnologieën aan elkaar te koppelen. Om deze reden is de expertise van verschillende toonaangevende High Tech Software Cluster bedrijven gebundeld in een consortium dat op dit gebied samenwerkt.

Het aan elkaar koppelen van technologieën levert grote voordelen op, zoals:

In de volgende levenscyclusfase, wanneer de machine in productie gaat, worden de volgende technologieën toegepast.

Met deze inzichten kunnen de machines worden geoptimaliseerd zonder de productie te verstoren. Er ontstaat een continue optimalisatiecyclus waarin verschillende hightech softwaretechnologieën op een unieke manier aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor kan een machine up-to-date blijven door middel van software-updates en wordt er continu verbeterd door het analyseren van gelogde gegevens met gedetailleerde machine-informatie. Dit zal de internationale concurrentiepositie van de productie-industrie een impuls geven.

Bent u nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van deze innovatie? U kunt op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief.

Related projects

ITEA 3 Call 5

MACHINAIDE

Knowledge-based services for and optimisation of machines