ITEA is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA is the Eureka Cluster on software innovation

Ruim 100 miljoen euro voor innovatieve software

Bedrijven en kennisinstellingen uit verschillende landen gaan samen voor ruim 100 miljoen euro onderzoek doen in vijf omvangrijke projecten voor innovatieve software. 23 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen participeren in de onderzoeksprojecten voor een bedrag van 36 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt deze partijen door een derde van de Nederlandse onderzoekskosten bij te dragen: 14,2 miljoen euro.

In de vijf onderzoeksprojecten werken bedrijven en kennisinstellingen uit verschillende landen samen aan innovatieve, industrie-gedreven software voor de automobielindustrie, de communicatie en de gezondheidszorg. Dat is de uitkomst van de ITEA 3 tender, een Europees samenwerkingsprogramma voor onderzoek en innovatie, waarvoor de Nederlandse bedrijven zich hebben aangemeld.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: “Innovatie is van groot belang voor de groei van de Nederlandse economie. De bedrijven die deze innovaties tot stand brengen kunnen met deze nieuwe investeringen concurrerender worden. Dat is goed voor de economie en natuurlijk ook goed voor de werkgelegenheid. Vandaar dat we vanuit de topsector High Tech Systemen en Materialen de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in deze veelbelovende projecten steunen.”

Een van de projecten ontwikkelt software voor de inwoners van smart cities. Smart cities zijn steden die duurzame technologie gebruiken om hun economie, veiligheid en de stedelijke ontwikkeling te stimuleren. Zo wordt er software ontwikkelt die het mogelijk maakt de veiligheid van bezoekers aan grote evenementen te verbeteren, door het evenement in een virtuele omgeving te simuleren en mogelijke knelpunten vroegtijdig op te sporen. In dit project werken de Nederlandse partijen KPN, Amsterdam Arena, Game On, Inmotio Object Tracking en TNO samen met bedrijven uit België, Zuid Korea en Turkije.

Een ander project ontwikkelt een car-to-cloud platform voor nieuwe innovatieve toepassingen in auto’s. Het car-to-cloud platform wordt open source, wat het mogelijk maakt dat ook andere partijen dan autofabrikanten innovatieve diensten aan automobilisten kunnen aanbieden, zoals driving assistance, routeplanners en nieuws- en mediadiensten. In dit project werken de Nederlandse partijen Technolution, SecurityMatters, NXP en TU/e samen met partners uit Duitsland, Noorwegen, Canada, Turkije en Finland.

Het ITEA 3 EUREKA Clusterprogramma is een Europees samenwerkingsprogramma dat zich richt op het stimuleren van onderzoek en innovatie. Op 13 september 2016 wordt een nieuwe ITEA 3 Call opengesteld. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die deel willen nemen aan het programma kunnen zich wenden tot www.rvo.nl

De 5 projecten:
ITEA 3 APPSTACLE

ITEA 3 MOS2S

ITEA 3 PS-Crimson

ITEA 3 Ewatch

ITEA 3 Medolution

Related projects

ITEA 3 Call 1

Medolution

Medical care evolution

ITEA 3 Call 2

APPSTACLE

open standard APplication Platform for carS and TrAnsportation vehiCLEs

ITEA 3 Call 2
Winner ITEA Award of Excellence Special Vice-chairman's award 2020
project header

MOS2S

Media Orchestration - Sensor to Screen

ITEA 3 Call 2
Winner ITEA Award of Excellence Exploitation and Unique partnerships 2020
project header

PS-CRIMSON

Public Safety and Crisis Management Service Orchestration

ITEA 3 Call 2

eWatch

Extensive Personal Monitoring & Watch Platform