ITEA is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA is the Eureka Cluster on software innovation
17 November 2023 · Source: Semlab · Download PDF

Innovatieproject voor geestelijke gezondheid

Ontwikkeling van een AI-ecosysteem dat de diagnose en zorg voor psychische aandoeningen verbetert.

Met 24 partners in 5 landen introduceert Semlab als Nederlands landencoördinator dit innovatieproject, gefinancierd voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van ITEA 4 (Europees cluster voor software innovatie).

Projectpartners Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Philips NV, Technische Universiteit Eindhoven, Knowl, 5m, GGZ Oost Brabant en Semlab hebben de handen ineengeslagen om met Artificiële Intelligentie (AI) ondersteunende toepassingen te gaan ontwikkelen.

“Het Nederlandse deel is € 5,6 Miljoen”, zegt Bram Stalknecht, mede-oprichter van Semlab, “samen met deze projectpartners kunnen we AI-ondersteuning geven aan professionals in GGZ en haar cliënten.”

Wereldwijd lijden meer dan 280 miljoen mensen aan psychische aandoeningen, zoals depressie, obesitas en eetstoornissen, en dit neemt alleen maar toe met name onder jong volwassenen.

Eetstoornis is, net als depressie, moeilijk te behandelen; slechts ongeveer 50% herstelt na behandeling en zelfs na succesvolle behandeling is de terugval groot.

DAIsy zal nieuwe AI-ondersteunde oplossingen ontwikkelen voor verbeteringen op het gebied van de diagnose, selectie van de behandeling, monitoring van voeding en activiteiten, en beoordeling van de respons op de behandeling.

De Nederlandse use case richt zich op twee belangrijke psychische aandoeningen en hun wisselwerking: depressieve stoornis en eetstoornis. Voor beide ziekten zal DAIsy op AI gebaseerde tooling ontwikkelen, onderzoeken en valideren door de analyse van een breed scala van gegevensbronnen.

Het overkoepelende doel van DAIsy is om de efficiëntie, nauwkeurigheid en prognostische waarde van de behandeling van patiënten met een psychische aandoening te verbeteren.

Binnen het project zal AI worden getraind door data en expertise van Oost Brabant GGZ en Amsterdam UMC. De ambitie is om de resultaten te delen met zorgprofessionals en een applicatie aan te kunnen bieden. Voor meer informatie: htps://itea4.org/project/daisy.html

Related projects

ITEA Call 2021

DAIsy

Developing AI ecosystems improving diagnosis and care of mental diseases