ITEA is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA is the Eureka Cluster on software innovation
19 October 2007 · Source: Computable · Download PDF

'ICT moet helpen sociale problemen op te lossen'

 

By Pim van der Beek

 

"De overheid heeft de hulp van ict'ers nodig om sociale problemen op te lossen." Dat zei Louk Teunissen van het Ministerie van Economisch Zaken tegen ict'ers uit de research en development sector, tijdens het ITEA 2 Symposium in Berlijn.

 

Louk Teunissen van EZ: "Of het nou gaat om het fileprobleem, vergrijzing, gezondheidszorg of veiligheid, met ict kunnen we die problemen aanpakken."

 

"Jullie kunnen ons helpen sociale problemen op te lossen", die oproep deed Louk Teunissen, die namens het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk is voor innovatie binnen de overheid. "De overheid durft er nu openlijk voor uit te komen dat we de hulp van het bedrijfsleven nodig hebben. Daar zit de expertise." Volgens Teunissen is er voor veel van de sociale problemen een ict oplossing. "Of het nou gaat om het fileprobleem, vergrijzing, gezondheidszorg of veiligheid, met ict kunnen we die problemen aanpakken."

 

De oproep van Teunissen sluit aan bij het thema van het symposium: ‘Gebruik ict om grote sociale uitdagingen aan te pakken'. ITEA 2 is een programma voor subsidiering van research en development projecten voor de ontwikkeling van software voor embedded systemen. Tijdens het ITEA 2 Symposium worden zo'n 45 projecten gepresenteerd, variërend van een sensor-systeem voor de veiligheid van auto's tot ‘Ambient Intelligence' een oplossing van AMEC voor hulp in de huishouding via ict.

 

Fopke Klok, Office-director bij ITEA 2, ziet de belangstelling voor het onderzoeksprogramma ieder jaar toenemen. "Opvallend aan de recente voorstellen is dat er een groot aantal vragen binnenkomt uit niet traditionale research en development-landen zoals Turkije, Ierland en Israel." Voor de komende ronde hebben zich 97 nieuwkomers gemeld, bedrijven die niet eerder aan het programma hebben deelgenomen." Klok tekent daarbij aan dat er opvallend veel kleine bedrijven (small businesses) onder die nieuwkomers zijn.

 

Ambitie
ITEA 2 is een van de belangrijkste Europese samenwerkingsprogramma's op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van software voor embedded systemen. Het coördineert en stimuleert de research en development van software voor embedded systemen en grensoverschrijdende samenwerking. Er liggen ambitieuze plannen. Bij het startsein van ITEA 2, eind 2005, is de ambitie uitgesproken dat in acht jaar tijd 20.000 manjaren in de research en development (R&D) van software voor embeded systemen moeten worden gestoken, goed voor ongeveer drie miljard euro.


In de eerste tien jaar van het ITEA-programma werd voor ongeveer 10.000 manjaren - goed voor 1,2 miljard euro - in de ontwikkeling van software voor embedded systemen geïnvesteerd. Klok zegt met ITEA 2 op koers te zitten maar waakt ervoor om rustig achterover te leunen. "Traditionele research- en development-landen als Nederland, Frankrijk en Duitsland moeten ervoor waken niet te worden voorbijgestreefd door landen als Turkije, Israel en Ierland." In de genoemde landen nam de deelname aan het ITEA-programma de afgelopen jaren stevig toe. China, waar de investeringen in research en development jaarlijks met 20 procent toenemen, is echter ook een geduchte concurrent.

 

Spelregels
ITEA 2 doet aan het begin van het jaar een oproep (‘call') waar consortia van bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen een voorstel kunnen indienen. Een samenwerking moet bestaan uit ‘bedrijven' uit minimaal twee verschillende landen. Eerst wordt een beknopt voorstel ingediend. Als dat wordt goedgekeurd volgt een gedetailleerd projectvoorstel. Een project dat wordt goedgekeurd krijgt een ‘ITEA-stempel'. Bedrijven kunnen in hun eigen land subsidie aanvragen. Wanneer een Nederlands bedrijf participeert in een project, vraagt deze voor zijn deel van het project subsidie aan bij bijvoorbeeld SenterNovem of Point-One Gemiddeld wordt zo'n 35 tot 40 procent van het projectbudget gesubsidieerd, de rest wordt gedragen door de industrie zelf.

 

Related projects

ITEA 1 Call 6
Winner Achievement Awards Gold 2007
project header

AMEC

AMEC

Ambient Ecologies