ITEA is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA is the Eureka Cluster on software innovation
17 November 2023 · Source: GGZ Oost-Brabant · Download PDF

Unieke Europese subsidie 'Big data en digitalisering' voor Hoogspecialistisch centrum voor Eetstoornissen

Het Hoogspecialistisch centrum voor Eetstoornissen heeft onlangs, samen met haar 6 samenwerkingspartners (Technische Universiteit Eindhoven, Philips, SEMLAB, 5M Software, AMC Amsterdam en KNOWL) 2.3 miljoen euro subsidie toegekend gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat om een onderzoek naar Artificial Intelligence: DAIsy. DAIsy werd hierbij door de adviescommissie op nummer 1 van de 7 aanvragen gerangschikt.

DAIsy staat voor 'Developing AI eco systems improving diagnosis and care of mental diseases'. Het doel van DAIsy is om nieuwe AI-oplossingen te ontwikkelen voor early detection/intervention, indicatiestelling en voorspellen van behandelresultaat, als ook het creëren van een ecosysteem/platform om complexe data te verzamelen en verwerken.

Bijzondere ontwikkelmogelijkheid

Dit is een uniek voorbeeld van een subsidie op het gebied van big data en digitalisering, een speerpunt dat GGZ Oost Brabant hoog in het vaandel heeft staan en een belangrijke plek inneemt in de Meerjarenstrategie. De subsidie biedt een bijzondere ontwikkelmogelijkheid vanuit de zorg in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven om digitalisering verder te ontwikkelen en vorm te geven. De bijdrage van het Hoogspecialistisch centrum voor Eetstoornissen in deze subsidie is dat de ontwikkelingen op het gebied van big data vanuit de universiteiten en het bedrijfsleven in dienst gezet kunnen worden voor onze doelgroep. Het centrum is hiermee een koploper op landelijk en Europees gebied.

Europees consortium

DAIsy is onderdeel van een Europees consortium, waaraan 5 landen deelnemen: Turkije, Zweden, Portugal, Duitsland en Nederland. Deze maand is duidelijk geworden dat in ieder geval Duitsland ook subsidie gaat ontvangen. Dit betekent dat het project hiermee een ‘internationaal label’ heeft gekregen en dat het Europese project in zijn geheel gesubsidieerd zal worden door ITEA (Information Technology for European Advancement). Of de andere landen gaan aansluiten, zal de komende maanden duidelijk worden.

Mladena Simeunovic Ostojic, psychiater en Programmaleider Eetstoornissen zegt: “Ik ben verheugd over de rol die ons Hoogspecialistisch centrum voor Eetstoornissen van GGZ Oost Brabant speelt als pionier in het Eureka RD&I Cluster van software innovatie. In samenwerking met onze netwerk partners binnen het consortium, gaan we onze innovatieve ideeën naar de praktijk vertalen en dat allemaal op de weg naar Smart Health voor eetstoornissen. We willen ook wetenschappelijk onderzoek opzetten naar predictie van behandelresultaten en nieuwe hypotheses genereren. ‘Smart' is noodzakelijk geworden, gezien de obesitas pandemie, die het aantal hart- en vaatziekten verdubbelt. Ook is het aantal aanmeldingen van cliënten met eetstoornissen enorm toegenomen. Dit samen doet de vraag naar gezondheidszorg toenemen, terwijl de personeelscapaciteit afneemt. Hieruit vloeit logischerwijze voort dat een grotere behoefte ontstaat aan software en “embedded systems” in de ondersteuning van de gezondheidszorg en wetenschap.”

Related projects

ITEA Call 2021

DAIsy

Developing AI ecosystems improving diagnosis and care of mental diseases