ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
16 February 2001 · Source: IWT Website · Download PDF

Vierde ITEA Oproep nu open

ITEA lanceert een nieuwe oproep voor projectvoorstellen voor software onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Deze vierde ITEA oproep wordt officieel geopend op 1 maart 2001. Project outlines kunnen ingediend worden tot 1 mei 2001.

 

De ITEA stuurgroep zal thema's voorstellen waarrond nieuwe projectvoorstellen worden ingewacht overeenkomstig de prioriteiten vastgelegd in het ITEA Rainbow Book en rekening houdend met de huidige stand van de technologie en de resultaten van de drie vorige ITEA oproepen. Deze thema's worden bekend gemaakt bij de officiële opening van de vierde ITEA oproep op 1 maart 2001.

 

Een twee dagen durende voorbereidende bijeenkomst (Proposal Preparation Meeting) met mogelijke partners in nieuwe projecten wordt gehouden in Munchen (Duitsland) op 15 en 16 maart 2001 teneinde gezamenlijk nieuwe projecten te definiëren en teneinde de belangstelling van deelname te bevestigen van de afgevaardigden in samenwerkingsprojecten.

 

Bijkomende informatie over deze oproep en de deelname aan de voorbereidende bijeenkomst in Munchen is te vinden op deze pagina van de ITEA website.


ITEA (Information Technology for European Advancement) is een EUREKA clusterproject dat zich toespitst op het ondersteunen en stimuleren van competentie in softwareontwikkeling. Het ITEA Project werd voorgesteld door tien leidende bedrijven voor wie softwaretechnologie een kerncomptentie is bij het ontwikkelen van nieuwe producten: Alcatel, Barco, Bull, DaimlerChrysler, ltaltel, Nokia, Philips, Robert Bosch, Siemens en Thomson.


Gil de Reze
IWT
Bischoffsheimlaan 25
1000 Brussel
tel. 02/20.90.907
fax.02/223.11.81
E-mail: gdr@iwt.be