ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
14 December 2001 · Source: Onderzoek Nederland · Download PDF

Oproep ITEA

Op 12 april sluit de jaarlijkse ronde voor projectvoorstellen in het kader van lITEA (Information Technology for European Advancement). ITEA is onderdeel van het Europese samenwerkingsprogramma Eureka en stimuleert Europese samenwerking op het gebied van software-onderzoek en – ontwikkeling.
Projecten moeten zich beperken tot precompetitief onderzoek en betrekking hebben op de in de ITEA Technology Roadmap genoemde domeinen (home, enterprise, mobile, intermediation services & infrastructures, and complex system engineering) en technologiën (content capture, creation & authoring, content representation, data & content management, network transport & protocols, network & distributed management, resource management, security, human system interaction, system engineering, software engineering, and engineering process support).

 

Voor 12 april moet alleen een project outline) worden ingediend. Komt dat door de eerste stap in de procedure, dan moet een volledig project voorstel worden ingediend.

ITEA kent zelf geen subsidies toe; projecten met het ITEA-label worden geacht vrijwel zeker te zijn van subsidiëring door de betrokken nationale overheden.

 

Over de ITEA-ronde voor komend jaar wordt op 15 en 16 januari een voorbereidingsbijeenkomst belegd.

 

Informatie: http://www.itea-office.org/main_projectcalls.htm.

Deadline: 12 april