ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
01 June 2016 · Source: Bits & Chips · Download PDF

Nederland investeert vijftig miljoen in vijf ITEA3-projecten

Bij de laatste ITEA3-call zijn vijf projecten gehonoreerd waar Nederlandse bedrijven en instellingen bij betrokken zijn. Zij investeren samen 36 miljoen euro in deze projecten. De Nederlandse overheid matcht dit met 14,2 miljoen. Nederland neemt daarmee de helft van de kosten voor deze projecten voor haar rekening.

Het enige project met een Nederlandse penvoerder is Mos2s, dat onder leiding staat van TNO. De projectpartners willen gegevens van burgers en hun apparaten gaan crowdsourcen voor smart city-toepassingen, bijvoorbeeld om grote evenementen in goede banen te leiden. Naast TNO zijn de Amsterdam Arena, Bosch Security Systems, Game On, Inmotio, KPN, Nokia, Iminds en andere partners uit België, Korea en Turkije betrokken. Het budget bedraagt 14 miljoen euro.

Het grootste budget, 29 miljoen euro, is voor Ewatch, dat apparatuur en diensten wil ontwikkelen om patiënten na een ziekenhuisopname in een thuisomgeving te monitoren. Onder meer Barco, het Catharina Ziekenhuis, de TU Eindhoven, de KU Leuven, NXP, Philips en Verhaert gaan zich hier over buigen, samen met partners uit Finland, Frankrijk, Portugal en Turkije.

Eveneens medisch van aard is het Medolution-project, dat een budget van bijna 23 miljoen euro heeft. Hier gaat het om langdurige monitoring en integratie van professionele met consumentendata om aandoeningen eerder te herkennen. Vanuit Nederland zijn Philips, Sopheon, Target, Technolution en de UvA betrokken. Daarnaast doen partners uit Canada, Frankrijk, Duitsland en Turkije mee.

Het Appstacle-project gaat met een budget van 24 miljoen euro een opensource automotive platform ontwikkelen voor het aanbieden van diensten en applicaties. Het platform moet via open interfaces toegang bieden tot zowel de voertuigdata als het internet. De TUE, NXP, Securitymatters en Technolution partneren in het project met bedrijven en instellingen uit Canada, Finland, Duitsland, Noorwegen en Turkije.

Ten slotte is er nog het PS-crimson-project met een budget van tien miljoen euro. Dat wil een robuust platform ontwikkelen om in crisistijden verschillende gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen en te dissemineren. Cyclomedia, de TU Eindhoven, Philips en Vinotion werken hier samen met Canadese en Turkse bedrijven en instellingen.

Related projects

ITEA 3 Call 1

Medolution

Medical care evolution

ITEA 3 Call 2

APPSTACLE

open standard APplication Platform for carS and TrAnsportation vehiCLEs

ITEA 3 Call 2
Winner ITEA Award of Excellence Special Vice-chairman's award 2020
project header

MOS2S

Media Orchestration - Sensor to Screen

ITEA 3 Call 2
Winner ITEA Award of Excellence Exploitation and Unique partnerships 2020
project header

PS-CRIMSON

Public Safety and Crisis Management Service Orchestration

ITEA 3 Call 2

eWatch

Extensive Personal Monitoring & Watch Platform