ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
01 April 2020 · Source: KE-chain · Download PDF

KE-chain integreert met de nieuwe VMAP standaard verschillende simulatie software in een workflow

De beste producten van vandaag zijn allemaal ontworpen met een integrale aanpak van ontwikkelings- en productieprocessen. In het beste geval zijn alle gegevens over materiaaleigenschappen en -gedrag gedurende de hele workflow beschikbaar. Tot dusverre hebben vele verschillende interfaces en systemen het gebruik van materiaal data over de hele workflow echter belemmerd. Samen met 30 internationale partners hebben we de handen ineen geslagen om dat te veranderen in het ITEA 3 project VMAP – Virtual Material Modelling in Manufacturing project. Met de VMAP standaard konden we met KE-chain verschillende simulatiesoftware in een workflow integreren. Bastiaan Beijer was als expert van het KE-chain platform daarbij betrokken en vertelt ons graag meer over het project.

VMAP standard

VMAP standaard

Bastiaan: “De VMAP standaard is gebruikt in combinatie met het KE-chain platform om multi-* collaboratief ontwerp mogelijk te maken. Met multi-* collaboratief ontwerp doelen we op de integratie van verschillende modellen, disciplines, organisaties, netwerken en locaties in een integraal ontwerpproces. We hebben KE-chain ingezet om dit multi-* ontwerpproces mogelijk te maken en getest met een use-case van Philips gebaseerd op hun One-blade product. Philips maakt per jaar duizenden van deze producten. Voor Philips is een besparing in afval, materiaal, budget en ontwikkeltijd ontzettend belangrijk. Om die besparing te realiseren is een geïntegreerd en digitaal ontwerpproces key. Met de huidige manier van werken is dit veel te kostbaar en duurt te lang vanwege de vele handmatige stappen. Vandaar dat ook Philips mee doet aan dit project, net als Bosch en Audi om enkele bekende namen te noemen. Het is relevant.”

Integratie betekent vandaag veel handwerk

Om het probleem verder uit te leggen zoomt Bastiaan in op het huidige ontwerpproces. “Het ontwerp van het scheerkapje van de Philips One-blade bestaat uit een metaal scheermes in een plastic kap. Om dit gecombineerde plastic-metaal product te produceren moeten verschillende stappen genomen worden: van het ombuigen van het metalen scheermes, naar het inspuiten van het plastic, tot het simuleren van de interactie tussen het scheermes en de huid. Als je het ontwerp wilt optimaliseren worden steeds de ontwerpvariabelen aangepast om te kijken hoe het product presteert. Om dat te bepalen worden de berekeningen met de verschillende software modellen over de hele simulatieketen telkens opnieuw gedaan op basis van het nieuwe ontwerp, in een specifieke volgorde. Omdat de softwaremodellen gebonden zijn aan de lokale omgeving moet elke expert de ontvangen informatie telkens omzetten naar de juiste vorm, het softwaremodel opstarten, de berekening uitvoeren en de resultaten weer doorsturen. Dat betekent heel veel handwerk en uitwisseling tussen sommige pakketten was vaak überhaupt niet mogelijk!”

VMAP standard

Koppeling van simulatiesoftware

De toegevoegde waarde van de VMAP standaard komt hierin duidelijk naar voren. Bastiaan: “Met de VMAP standaard kunnen we deze interfaces standaardiseren. VMAP is in staat om de 'taalbarrière' tussen software modellen weg te halen, omdat beide 'talen' de gemeenschappelijke VMAP standaard begrijpen. KE-chain gebruikt dit om de gegevensoverdracht te automatiseren en geeft de experts controle om de uitvoering te beheren met een gebruiksvriendelijke interface. Aan de achterkant maakt KE-chain verbinding met de lokale software modellen van deze experts zodat de hele keten vanuit één plek voor iedereen in het team toegankelijk is voor het uitvoeren van berekeningen, zonder dat het team zelf alle software hoeft te installeren en te beheren. Per processtap heeft de gebruiker een op maat gemaakte gebruikersinterface met een dashboard om invoerinstellingen aan te passen, ontwerpresultaten te inspecteren en toegang te krijgen tot VMAP-bestanden. Daarnaast kan je met KE-chain meerdere ontwerpstudies doen en beheren. Zo kunnen meerdere optimalisaties parallel worden uitgevoerd. Wel zo makkelijk als je verschillende varianten wilt analyseren en vergelijken.”

VMAP standard

Philips case: Software als service op afstand

Bastiaan: “In het geval van de Philips use-case hebben we bijvoorbeeld de software modellen gekoppeld die door alle partners in de use-case werden gebruikt. Twee bekende simulatie software applicaties zijn MSC Marc en Moldflow, maar ook eigen software applicaties van onze partners waren hier een onderdeel van. Deze koppeling konden we maken dankzij onze KE-node software. KE-node maakt het mogelijk om deze lokale software applicaties met KE-chain te koppelen als een service op afstand. Via KE-chain kunnen deze applicaties dus met elkaar communiceren, via een beveiligd netwerk, en zijn gebruikers in staat om berekeningen op afstand uit te voeren. Op deze manier behouden de experts de controle over hun applicatie, terwijl ze direct kunnen integreren in één simulatieketen!”

More information

Related projects

ITEA 3 Call 3
Winner ITEA Award of Excellence Standardisation 2021
project header

VMAP

A new Interface Standard for Integrated Virtual Material Modelling in Manufacturing Industry