ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
20 March 2001 · Source: CIC online · Download PDF

ITEA Call 4: Indienen ICT-projectvoorstellen voor 1 mei

Voor de vierde keer sinds 1999, nodigt ITEA (Information Technology for European Advancement) bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen uit om nieuwe projectvoorstellen in te dienen. Alle voorstellen moeten voor 1 mei 2001 binnen zijn. Een van de voorwaarden is wel dat er sprake moet zijn van aanmerkelijke grensoverschrijdende samenwerking in research.

 

ITEA is een ambitieus Eureka-project dat zich richt op versterken van embedded en distributed software-ontwikkeling op Europees vlak. In de periode van 1999 tot 2006 worden er talloze projecten ondersteund die tot doel hebben de kennis en deskundigheid rondom de ontwikkeling van software-technologie te verbeteren. Doel is om de Europese industrie te ondersteunen. Op dit moment zijn er 33 lopende projecten binnen het ITEA programma.

Van 11 projecten kunt u meer lezen op de ITEA-website. Hier treft u informatie aan over onder andere doelstellingen, taken, status, overzicht project, partners, contactpersonen en eventuele internetsites.